Czech Night

Posluchači v zaplněném Rudolfinu přijali letní a odlehčenější program velmi srdečně. Populární a vděčné hudební kousky měly v první polovině blízko k opeře, v druhé polovině k různým folklórním inspiracím. Předehra k opeře Němá z Portici může být stejně tak brilantní předehrou koncertu. Zato Dvořákům Mazurek má přes všechnu virtuozitu hlavně melodické kouzlo. Že Bizet nepoužil všechny své hudební nápady jenom pro Carmen, to ukázala Suita z Arlézanky.

Druhá část večera byla ještě o něco efektnější. Méně známá Navarra pro dvoje housle byla vystřídána Cikánskými melodiemi pro housle sólové, vlastně typický cikánský nástroj. Obě závěrečné rapsodie pak byly jak přehlídkou melodií, tak jednotlivých instrumentů a instrumentalistů - někdy smyčců, častěji ovšem dechů, hlavně klarinetů či hobojů. Témata Uherské i Rumunské rapsodie byla všem uším alespoň povědomá. Český večer dostal svůj název podle národnosti interpretů. Ale pokud jde o okruh skladatelů a hudebních témat, zůstali jsme - hlavně v druhé polovině - v domácí střední Evropě. Efektní Slovanský tanec č. 15 jako přídavek koncert zakončil.


text: Jindřich Bálek

Prague Proms 2011