Japonský večer měl každým coulem romantický program

Japonský večer měl každým coulem romantický program. Mohlo by se zdát, že křehký zjev dirigentky Tomomi Nishimoto se k těmto patetickým skladbám nehodí - ale zdání klame. Její přesná gesta a velký romantický zvuk orchestru charakterizovaly celý večer. Obdiv k umění ruských hudebníků přivedl mladou dirigentku k rozhodnutí studovat v Petrohradě. Stejně tak japonská klavíristka Hideyo Harada, krerá ovšem studovala ve Stuttgartu, Vídni i Moskvě, překvapila velkorysým pojetím a Čajkovského klavírnímu koncertu co do výrazu nezůstala nic dlužna.

Vždycky je sympatické sledovat, jak se umění japonských hudebníků, které někdy stojí jen na pečlivém napodobování, stává postupem času výraznější a osobitější. A v tom, jak dovedou pečovat o své mladé talenty, jsou Japonci už delší dobu bez konkurence.


text: Jindřich Bálek

Prague Proms 2011